BADANIA DODATKOWE

"Badanie lekarskie to w 85 % wywiad, w 5 % badanie fizykalne pięcioma zmysłami, a dopiero pozostałe 10 % stanowią badania dodatkowe..."
Profesor Tadeusz Horzela –
Wykład z propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku medycyny.
Akademia Medyczna w Krakowie - Anno Domini 1990

W zakres badań dodatkowych wchodzą wszystkie czynności zmierzające do ustalenia rozpoznania, do których używamy specjalizowanego sprzętu.

Pobieranie krwi
Pobieranie krwi
EKG spoczynkowe
EKG
spoczynkowe
Opatrunek reki
Opatrunek
ręki
Szczepienie ochronne
Szczepienie ochronne

USG - ULTRASONOGRAFIA

USG to diagnostyka obrazowa z użyciem aparatów wyposażonych w głowice emitujące falę dźwiękową o częstotliwościach w zakresie Megaherców.
(Ludzkie ucho słyszy dźwięki o częstotliwości do około 18 kHz)
Dźwięki o częstotliwościach tysiąckrotnie przekraczających zakres słyszalny nazywamy ultradźwiękami - stąd nazwa badania ultrasonograficznego.

W wyniku odczytu przez urządzenie odbitej od badanego narządu, wiązki ultradźwięków generowanych przez głowice urządzenia,
tworzony jest za pomocą komputera - dwu lub trójwymiarowy obraz badanego narządu.
Metoda ta stosowana jest z powodzeniem do badania tak zwanych narządów miąższowych - czyli takich które mają strukturę litą.
A więc: mięśni, ścięgien, stawów, serca, wątroby, nerek, układu moczowo płciowego.

Odmianą USG jest Ultrasonografia Dopplerowska.
(Zjawiskiem Dopplera nazywamy zmianę częstotliwości fali odbijanej od poruszającej się struktury).

Korzystając z tego zjawiska możemy oceniać parametry ruchomych elementów.
Dotyczy to zarówno struktur o charakterze stałym jak np. płatków zastawek w sercu (Echokardiografia Dopplerowska) oraz płynów.
Możemy np. określić prędkość przepływu krwi przez pierścień zastawki - wyliczając stąd np. różnice ciśnień w przypadku istnienia zwężenia tej zastawki
lub badając naczynia krwionośne - ocenić prawidłowość krążenia krwi, a więc istnienia ewentualnych zwężeń czy zakrzepów w obwodowym układzie naczyniowym -
czyli tętnicach i żyłach (badanie Dopplerowskie naczyń krwionośnych).
• Jama brzuszna 70 zł
• Tarczyca 70 zł
• Tkanki miękkie 70 zł

Dr Wojciech Bobrowski


• Stawy, mięśnie, wiązadła 90 zł

Dr Jacek Marchewczyk


• USG serca (Echokardiografia Dopplerowska) 120 zł

Dr n. med. Agnieszka Okraska-Bylica


EKG

• EKG Spoczynkowe:
• Bez opisu 20 zł
• Bez opisu w domu chorego 40 zł

Pielęgniarka Anna Wilczyńska
Pielęgniarka Katarzyna Kaczmarzyk• EKG z opisem lekarskim 30 zł
• EKG w ramach domowej wizyty lekarskiej 40 zł
• EKG wysiłkowe na bieżni 90 zł

Dr Wojciech Bobrowski
Dr Zdzisław Procki• EKG - Holter 90 zł

Dr Wojciech Bobrowski


• Kontrola ciśnienia tętniczego krwi:
• Jednorazowy - przygodny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (CTK) 5 zł

Pielęgniarka Anna Wilczyńska
Pielęgniarka Katarzyna Kaczmarzyk• ABPM - Holter ciśnienia - 24 godzinne monitorowanie CTK 80 zł

Dr Wojciech Bobrowski


• Spirometria 60 zł

Dr Marek Pelc
Dr Wojciech Bobrowski

BADANIA LABORATORYJNE

• Pobieranie materiału do badania (krew, wymaz) 10 zł
(Pobór materiału do badań laboratoryjnych odbywa się codziennie w godzinach od 9:00 do 11:00)

Pielęgniarka Anna Wilczyńska
Pielęgniarka Katarzyna Kaczmarzyk• Cennik badań laboratoryjnych
Oferujemy pełne spektrum badań laboratoryjnych realizowanych przez Laboratorium Diagnostyczne Hormon-dia - opłata według cennika laboratorium:
Link do cennika

Badania diagnostyczne wykonywane są za pomocą sprzętu firmy ASPEL.
Link do firmy ASPEL
Badania ultrasonograficzne wykonywane są na aparacie Aloka ProSound SSD-4000ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Pielęgniarka Anna Wilczyńska
Pielęgniarka Katarzyna Kaczmarzyk• Iniekcje domięśniowe 10 zł
• Iniekcje dożylne 15 zł
• Wlewy kroplowe 35 zł

• Szczepienia ochronne:
- Jednorazowe 10 zł
- Szczepionki seryjne (np. autoszczepionki, polyvaccinum) - Cena rabatowana w zależności od ilości iniekcji

• Zmiany opatrunków 15 - 30 zł
- W przypadku materiałów opatrunkowych dostarczonych przez pacjenta 10 zł
- W innych przypadkach - Cena ustalana indywidualnie


Wszystkie zabiegi pielęgniarskie wykonywane są wyłącznie na pisemne zlecenie lub pod nadzorem lekarza.
W przypadku braku pisemnego zlecenia lekarskiego, nadzór pełnią lub udzielają niezbędnych konsultacji lekarze przychodni,
według indywidualnie ustalanych cen umownych.

Wszystkie powyższe zabiegi mogą być wykonywane również w domu chorego - oczywiście jeżeli jest to dopuszczalne pod względem medycznym.
W tym przypadku ceny są ustalane indywidualnie.