BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW
(BADANIA PSYCHOTECHNICZNE)


• kandydaci oraz kierowcy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E,
• kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
• kierowcy taksówek, busów, autobusów, kierujący tramwajem,
• instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
• kierowcy skierowani za:
        ∗ jazdę pod wpływem alkoholu,
        ∗ przekroczenie 24 punktów karnych,
• kierowcy skierowani przez lekarza,
• badania psychotechniczne (psychologiczne) kierowców pojazdów służbowych kat. B.