MEDYCYNA PRACY

Ośrodkiem zainteresowania medycyny pracy jest zachowanie stanu zdrowia pracownika w środowisku w którym pracuje.
A zatem chodzi zarówno o określenie czy warunki miejsca pracy pozwalają na zatrudnienie osoby z określonymi schorzeniami,
jak i ocenę wpływu wykonywanej pracy oraz warunków w jakich jest wykonywana na zdrowego pracownika - czyli ocenę narażenia w miejscu pracy.

Pomiar
ciśnienia tętniczego
Badanie pacjenta
Wypisywanie
zdolności do pracy
Badanie równowagi

OPIEKA MEDYCZNA PRACOWNIKÓW

Lekarz medycyny pracy na podstawie wywiadu, badania pracownika, oraz znajomości czynników występujących na danym stanowisku pracy,
orzeka co do zdolności pracy na tym stanowisku lub o przeciwwskazaniach do podjęcia takiej pracy.
Wydając takie orzeczenie bierze pod uwagę - opis stanowiska pracy, wyniki przeprowadzanych badań czynników szkodliwych oraz wizytację na stanowisku pracy.

Badanie pracownika wykonywane jest na podstawie skierowania wydawanego przez pracodawcę, zgodnie z wymogami ustawy.
(Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Każdy zakład pracy powinien posiadać aktualną umowę na opiekę profilaktyczną nad pracownikami
z zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym poradnię medycyny pracy.

ZAKRES BADAŃ

Badania wstępne
- Przed zatrudnieniem
- Po zmianie stanowiska pracy
- Jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki

Badania okresowe
- Osób stale pracujących w firmie,
przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne
- Obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego,
kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Badania dla kierowców
Badania dla uczniów i studentów