Sanato przychodnia-krakow.pl


O NAS


Nasza poradnia została założona w roku 2000 i w pierwotnym zamyśle miała służyć chorym internistycznym oraz kardiologicznym.
Po dziś dzień chorzy z nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością krążenia, astmą oskrzelową,
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rozedmą płuc i różnymi postaciami niewydolności oddechowej
stanowią główną grupę naszych pacjentów.

W następnych latach do naszego zespołu dołączyli ortopedzi (zajmujący się leczeniem chorób stawów, mięśni, ścięgien i kręgosłupa) oraz lekarze medycyny pracy.


Od 2009 roku po uzyskaniu przez lekarzy stosownych certyfikatów oraz korzystając z bazy sprzętowej, objęliśmy swoją opieką również sportowców.
W chwili obecnej badaniami sportowymi (zarówno w zakresie orzeczniczym, diagnostycznym jak i leczniczym) zajmują się:
w zakresie narządu ruchu: ortopeda oraz masażysta - rehabilitant, w zakresie wydolności organizmu: internista i kardiolog, oraz laryngolog i okulista.
Znaczną grupę chorych pozostających w opiece naszej poradni stanowią osoby w wieku podeszłym
ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego i narządu ruchu.

Prowadzimy kompleksową opiekę tych chorych - włącznie z domowymi wizytami lekarskimi i pielęgniarskimi.

W warunkach domowych pobieramy
od chorych materiał do badań diagnostycznych, wykonujemy EKG.
Prowadzimy także leczenie (częstych u chorych leżących) przewlekłych trudno gojących się ran takich jak owrzodzenia czy odleżyny.

Prowadzimy również profilaktykę poprzez czynne poradnictwo dietetyczne, modyfikację aktywności ruchowej oraz farmakoterapię w zakresie
prewencji pierwotnej (np. zapobieganie zawałowi mięśnia serca, miażdżycy, hipercholesterolemii, cukrzycy)
i wtórnej (niewydolności krążenia, powikłań zakrzepowo - zatorowych) schorzeń układu krążenia.

Ważną częścią działań profilaktycznych są również szczepienia ochronne.

Lekarze naszej przychodni mają duże doświadczenie w leczeniu przewlekłych zakażeń bakteryjnych
(np. paciorkowce, gronkowce, E.Coli, Escherichia Coli)
czy grzybiczych różnych narządów z wykorzystaniem celowanych autoszczepionek, a także ogólnodostępnych szczepionek poliwalentnych.
(Oczywiście po wcześniejszej diagnostyce stanu odpornościowego organizmu chorego)
Poradnia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) realizuje opiekę profilaktyczną pracowników wykonując badania wstępne i okresowe,
badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz badania kierowców z wydawaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń.
Zawieramy również umowy z zakładami pracy.
Jeśli Państwa problemy zdrowotne nie znalazły dotąd rozwiązania,
zwróćcie się z nimi do nas, a spotkacie się ze zrozumieniem, zainteresowaniem,
zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do każdego chorego.