OKULISTYKA

Okulistyka jest specjalnością medyczną zajmującą się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku.

Badanie
ostrości wzroku
Wypisywanie
zaświadczenia
Badanie wzroku
Badanie oka

KONSULTACJA OKULISTYCZNA

Swoim zainteresowaniem obejmuje gałkę oczną oraz strukturę oczodołu.
Wraz z powiekami współdzieli diagnostykę i terapię z laryngologią (w zakresie połączeń z jamą nosową za pomocą kanalików łzowych),
neurologią (w zakresie nerwu wzrokowego oraz kory wzrokowej gdzie tworzony jest widziany przez oko obraz),
jak również z endokrynologią (w przypadku choroby Gravesa- Basedowa) oraz alergologią (w przypadku nieżytu spojówek).

Niesłychanie istotną i wymaganą odpowiednimi przepisami jest ocena stanu narządu wzroku u sportowców, kierowców i kandydatów na kierowców
oraz w wielu grupach zawodowych pracowników, na przykład przy pracy na wysokości, u spawaczy, u osób obsługujących maszyny i urządzenia
czy też osób pracujących ponad cztery godziny dziennie przy monitorze ekranowym.

KONSULTACJA OKULISTYCZNA
OBEJMUJE


• Badanie okulistyczne z wydaniem orzeczenia sportowego - 60 zł
• Wizyta konsultacyjna w ramach medycyny pracy (badanie kierowców) - 70 zł
• Konsultacja lecznicza - 100 zł
DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA

W warunkach ambulatoryjnych okulista korzysta z lamp szczelinowych i wzierników do badania morfologicznego elementów gałki ocznej
oraz z przyrządów okulistycznych umożliwiających czynnościową oceną funkcjonowania narządu wzroku - jak np. badanie pola widzenia perymetrem.
Z badania okulistycznego korzystają również inne specjalności medyczne.
Ocenę zmian na dnie oka stosuje się w diagnostyce i ocenie zaawansowania takich schorzeń jak cukrzyca czy nadciśnienie.
LECZENIE OKULISTYCZNE

Leczenie okulistyczne koncentruje się na lekach stosowanych miejscowo w postaci kropli czy maści.
W szczególnych wypadkach stosowane jest leczenie operacyjne - inwazyjne lub nieinwazyjne.
Najpopularniejszym sposobem leczenia okulistycznego jest oczywiście stosowanie szkieł korekcyjnych.