LARYNGOLOG

Laryngolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani.

Badanie ucha
Badanie gardla
Badanie gardła
Wpis do kartoteki
Badanie ucha
Badanie nosa

DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA

Laryngolog w diagnostyce najczęściej posługuje się badaniem fizykalnym za pomocą wzierników, badaniami rentgenowskimi, oraz endoskopowymi.


Szczególną dziedziną laryngologii są schorzenia uszu.

Dostępne badaniem wziernikowym jest ucho zewnętrzne - a więc małżowina uszna z przewodem słuchowym zewnętrznym do błony bębenkowej.

W zakresie ucha środkowego - obejmującego przestrzeń pomiędzy błoną bębenkową a okienkiem owalnym z kosteczkami słuchowymi -
stany chorobowe stwierdzać można pośrednio poprzez obserwacje błony bębenkowej oraz diagnostykę audiometryczną i tympanometryczną.

Ucho wewnętrzne to część narządu słuchu zlokalizowana głęboko w kości czaszki.
Znajduje się tam narząd ślimakowy, w którym ciśnienie fali dźwiękowej zamieniane jest w impuls elektryczny wiedziony do mózgu nerwem słuchowym
oraz kanały półkoliste, stanowiące narząd równowagi człowieka.

Oczywiście wszystkie elementy zarówno ucha środkowego jak i wewnętrznego poddają się diagnostyce za pomocą rezonansu magnetycznego.


Istotnym elementem zwłaszcza dla oceny funkcjonowania narządu równowagi (błędnika) są czynnościowe próby położeniowe.
Dlatego przy prowadzeniu ciężkich pojazdów mechanicznych, pracy na wysokości, czy uprawianiu sportu
- niezbędna jest konsultacja laryngologiczna.

KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA
OBEJMUJE


• Badanie laryngologiczne z wydaniem zaświadczenia sportowego - 60 zł
• Wizyta konsultacyjna w ramach medycyny pracy (badanie kierowców) - 70 zł
• Konsultacja lecznicza - 100 zł
LECZENIE LARYNGOLOGICZNE

Najczęstszymi schorzeniami leczonymi przez laryngologów są przewlekłe stany zapalne zatok obocznych nosa, oraz gardła i krtani.
Stosuje się tutaj nie tylko leczenie antybiotykami, ale również autoszczepionkami.

Do równie częstych schorzeń laryngologicznych zaliczymy również zmiany alergiczne zwłaszcza w zakresie jamy nosowej,
gdzie stosować można zarówno leki doraźne jak i specyficzne odczulanie.


Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych u dzieci, jest przerost migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego.
W leczeniu tego schorzenia w zależności od stopnia zaawansowania stosować można leki miejscowe lub ogólne
a w krańcowych przypadkach również leczenie operacyjne.